Optimaliseren en voortzetting van de bestaande huurovereenkomst

In nauw overleg met onze opdrachtgever onderzoeken we waar de mogelijkheden liggen tot rendementsoptimalisaties. Een goede service aan de huurder met het oog op voortzetting van de huurovereenkomst is daarbij van groot belang.

Indien de expiratiedatum van de huurovereenkomst nadert of uw huurder heeft reeds opgezegd dan staan we u graag terzijde om de mogelijkheden te bespreken met betrekking tot voortzetting van de huurovereenkomst. Wederom is onze kleine verhuurportefeuille voor het beste resultaat van niet te onderschatten waarde. Wij zijn uw partner en ons enige doel is de verlenging te realiseren in plaats van andere gebouwen uit onze portefeuille naar voren te schuiven.