Onderzoek

Ter afronding van zijn studie Master of Science in Real Estate heeft Jaap Tholen de effecten van een refit op risico van kantoorgebouw onderzocht. Dit onderzoek in het kort:

Er is een kloof ontstaan tussen de behoeften van de hedendaagse kantoorgebruiker en de kwaliteit van het beschikbare aanbod. De kwaliteit van een gebouw kan verbetert worden door de uitvoering van en refit. Een refit is een substantiële aanpassing aan een gebouw om zo de verhuurkansen van het gebouw te optimaliseren. Wordt een refit uitgevoerd zonder dat er een gebruiker voor is dan wordt dat ook wel een refit op risico genoemd. Uit diverse onderzoeken op het gebied van consumentengedrag blijkt dat een zintuigelijke waarneming van een eindproduct (zoals het resultaat na een refit) de koop of huur intentie bij consumenten verhoogt. Is dit ook bij een refit op risico van een kantoorgebouw van toepassing? Een valide onderzoek met significante conclusies kan zorgen voor een rationeel en gefundeerd besluit om een refit wel of niet op risico uit te voeren. Door middel van dataanalyse en literatuurstudie wordt onderzocht of een refit op risico een effect heeft op de verhuurprestatie van een gebouw. Uit de data analyse blijkt dat het aandeel van een refit op risico binnen de populatie van transacties meer dan twee keer groter is dan in de aanbodpopulatie. Daarmee wordt aangetoond dat de uitvoering van een refit invloed heeft op het verhuursucces.

Op 13 november 2015 heeft Jaap zijn onderzoek met succes gepresenteerd op een symposium van de Vereniging voor Vastgoed Onderzoek Nederland