Tips en tricks bij huur nieuwe commerciële ruimte

Een kantoor of bedrijfsruimte is in grote mate bepalend voor de beleving die medewerkers en externe partijen hebben bij een organisatie. Mensen krijgen meer energie en plezier in hun werk wanneer zij in een prettige omgeving kunnen verblijven. Klanten zien dat de boodschap die wordt uitgedragen meer is dan alleen maar woorden. Tholen Real Estate is van mening dat het creëren van een prettige werkomgeving die past bij de identiteit van het bedrijf belangrijker is dan sec de huurprijs per m2. Een bedrijf dat een nieuw gebouw gaat huren of aankopen maakt een beslissing die van toepassing is op de totale bedrijfsvoering voor een langdurige termijn.  Dat varieert van de huisvestingskosten en mogelijkheden om te groeien/ te krimpen tot de mogelijkheid om nieuwe mensen en klanten aan boord te halen. Met het aangaan van een huurovereenkomst committeert u zich langdurig aan een groot aantal essentiele zaken. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst  komt u te weten of de keuzes die u bij het aangaan van de huurovereenkomst hebt gemaakt ook de juiste zijn geweest. Kortom, het aanhuren van een nieuwe kantoorruimte is niet zomaar een klusje om er even bij te doen maar een proces waarin kansen gepakt of gemist kunnen worden. Het is daarom noodzakelijk om beslagen ten ijs te komen.

Enkele zaken die van belang zijn:

  • Hoe ziet u de groei van uw organisatie voor zich? Bepaal wat voor een gebouw daarbij past (zowel functioneel als qua identiteit) en wat voor flexibiliteit u dient in te bouwen in de huurovereenkomst.
  • Wie wordt de verhuurder? Het is niet vanzelfsprekend dat de verhuurder een gegoede partij is die in staat is om het onderhoud naar behoren uit te voeren. Doe een gedegen onderzoek naar de financiële gegoedheid van de verhuurder en zijn/haar reputatie.
  • Welke Algemene Bepalingen behorende bij de huurovereenkomst zijn in strijd met uw belangen gedurende de huurtermijn? De Algemene Bepalingen zijn zeer ‘verhuurdersvriendelijk’. Neem de Algemene Bepalingen kritisch door en probeer wijzigingen door te voeren waar nodig.
  • Focus in eerste instantie eerst op de kwaliteit die u wenst en daarna op de vraagprijs die gecommuniceerd wordt. De vraagprijzen die gecommuniceerd worden liggen soms mijlenver af van de prijzen die gerealiseerd kunnen worden. Door eerst op kwaliteit te focussen weet u zeker dat u geen interessante gebouwen over het hoofd ziet. Vervolgens is het de kunst om de marktpositie zo goed in te schatten dat u een maximaal prijs/kwaliteit verhouding behaald.
  • Servicekosten in de brochures zijn weergegeven op basis van een voorschot. Hoge of lage voorschot bedragen zeggen niets. Het gaat om het werkelijk energieverbruik in het gebouw.
  • Houdt rekening met uw BTW status. Niet BTW plichtige huurders kunnen in sommige gevallen een stuk duurder uit zijn dan BTW plichtige huurders.
  • Let op de installaties in het gebouw. Tegenwoordig wordt een gebouw vaak door meer mensen gebruikt dan in de tijd dat het gebouw ontworpen is. Dit kan tot gevolg hebben dat de aanwezige installatie niet toereikend is. Bepaal wat uw bezettingsgraad is en of de installatie hiervoor voldoende is.
  • Maak duidelijke afspraken over de staat van het gebouw bij aanvang van de huur en de verplichtingen met betrekking tot de wederoplevering.

Het bovenstaande is een greep uit essentiële zaken waar op gelet moet worden bij huur van een kantoorruimte. Elke situatie is anders en vraagt om andere aandachtspunten. Tholen Real Estate heeft een dergelijk traject al vele malen doorlopen en staat u graag terzijde om een voor u zo optimaal mogelijke situatie te creëren.