Juridisch

Tholen Real Estate voert onderhandelingen met betrekking tot de nieuwe huurovereenkomst, eventuele aanpassingen aan het gebouw, inbouwen van flexibiliteit en het waarborgen en vastleggen van de juiste juridische zaken inclusief afwijkingen op de Algemene Bepalingen die behoren bij een huurovereenkomst.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gebruik/exploitatieverplichting, (overheids) voorschriften en vergunningen, boetebepalingen, onderhuur, huurprijswijziging, wederopleveringsverplichting, schade en aansprakelijkheid, herstel en vernieuwingen, aanpassingen door of vanwege huurder, toestemming verhuurder, kosten leveringen en diensten, koopoptie etcetera.