Huisvestingsbehoefte vast stellen

Tholen Real Estate helpt bij het verkrijgen van een duidelijk inzicht in uw eigen huisvestingsbehoefte.

Door middel van het stellen van vragen brengen wij samen met u uw behoefte in kaart. In een “stay-or-go analyse” analyseren wij uw situatie.

Komt “stay” uit deze analyse kunnen wij u ondersteunen in de onderhandeling met uw huidige verhuurder. Komen we samen tot de conclusie dat “go” de meest reële optie is, dan kunnen wij ondersteunen in de onderhandeling naar een nieuw contract.

Onderdeel van de “stay-or-go” analyse is de analyse van uw behoefte. Hoeveel m2 heeft u nu werkelijk nodig? Hoe wilt u de komende jaren gaan werken? Wat is uw groei- of krimpscenario? Naast de omvang van de ruimte maakt ook de locatie hier onderdeel van uit. En uiteraard de aard van het gebouw. Voelt u meer voor een historische villa of voor een tijdloos kantoorgebouw? Wilt u uw medewerkers op één verdieping of juist verdeeld over meerdere verdiepingen? Kort omschreven bespreken we met u vragen verdeeld over de categorieën mobiliteit, identiteit en functionaliteit. De antwoorden op deze vragen leiden tot een vraagprofiel.

Op basis van deze gegevens stellen wij een shortlist van beschikbare gebouwen op. Er wordt hierbij  gebruik gemaakt van het REN Model. Dit is een objectieve meetmethode en tevens een instrument om de communicatie tussen verschillende stakeholders te verbeteren.

Deze methode kan op een efficiënte, objectieve en transparante wijze orde op zaken stellen in het zeer grote aanbod van kantoor- en bedrijfsruimten.